Slovenským prekladom anglického slova "obedience" je poslušnosť či ovládateľnosť. Cieľom obedience je naučiť psa spolupracovať s psovodom; zadané cviky musí pes vykonávať radostne a zároveň presne. Zvláštny dôraz je kladený na vzájomný vzťah medzi psom a psovodom a na schopnosť pracovať vo vzdialenosti od psovoda.

 nnokia


 
Tvorba stranek pre chovatelov