Rozhodca SKO:

1.Jana Molnárová

2.Denisa Ružová

 

Hospitanti na rozhodcu SKO:

1.Anna Musilová - 8.6.Trnava (6x), 24.11. Pezinok (23x)

2.Denisa Ružová - 5.10.Košice (13x), 22.10.Praha (13x), 1.11. Brno (13x), 24.11. Pezinok (25x) - splněno

3.Michaela Pandulová

 

Stewardi SKO:

1.Lucia Kišová

2.Ivica Paulovičová

3.Jana Mazaková

4.Miroslav Košičan

5.Dagmar Hajdeckerová

 54462811 2075619152533901 6977164712970551296 n

Prihláška do klubu – TU
GDPR – žiadateľ o členstvo v klube – TU
GDPR – člen – TU

 

Členstvo v SKO je dobrovoľné – členom klubu sa môže stať každá fyzická osoba bez ohľadu na štátnu príslušnosť, ktorá súhlasí so stanovami klubu a s predpismi na ne nadväzujúcimi, a má viac ako 18 rokov. Neplnoleté osoby sa môžu stať členmi klubu iba s písomným súhlasom svojho zákonného zástupcu.

  1. Členstvo v klube vzniká najskôr dňom podania úplnej prihlášky a zaplatením členského príspevku na dané obdobie.

  2. Členský príspevok je na rok 2020 je 10 euro, pre deti a mládež do 21 let zdarma.

  3. Bankové spojenie FIO:

    Číslo účtu: 2901583898/8330

    IBAN: SK2183300000002901583898

    BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

  4. Súčasťou prihlášky za člena klubu je aj súhlas s evidenciou a používaním osobných údajov v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov. Prihlášky sú archivované.

Zoznam zaplatených členských príspevkov – TU

 

Stanovy – TU

Slovenský klub obedience (SKO) vznikol 10. 9. 2018 a bol registrovaný Ministerstvom vnútra SR dňa 24. 9. 2018.

SKO je dobrovoľným športovým združením priaznivcov kynologického športu obedience. Účelom klubu je prostredníctvom svojich členov zabezpečovať a vykonávať kynologickú činnosť a aktívne sa podieľať na propagácii športu. Klub nie je registrovaný FCI. 

 

 

Transparentný účet

(Prehľad transakcií vám radi na požiadanie zašleme)

Číslo účtu: 2901583898/8330

IBAN: SK2183300000002901583898

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

 

Výbor

Denisa Ružová – predseda 

Ivan Urminský – člen výboru 

Jana Mazáková – člen výboru

 

Výcviková komisia

Jana Molnárová – predseda

Denisa Ružová – člen 

Ivan Urminský – člen

Barbora Harmanová – člen

 

KRK

Marcela Kavuliaková – predseda

Lucia Kišová – člen

Barbora Harmanová – člen

 


 
Tvorba stranek pre chovatelov